AOW

AOW

De Algemene Ouderdomswet, ook wel AOW genoemd is een basispensioen van de overheid. Alle mensen die in Nederland wonen of hebben gewoond hebben recht op een AOW, mits je de AOW-leeftijd dan ook bereikt hebt. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid jaren die je in Nederland gewerkt hebt. Je zou naast de AOW ook nog aanvullend pensioen kunnen hebben, namelijk het werknemerspensioen. De AOW-leeftijd is afhankelijk van je leeftijd, dus geboortedatum.
Woon je in Nederland en heb je de AOW-leeftijd bereikt? Dan krijg je een bericht van de SVB, de Sociale Verzekeringsbank. Je zou dit bericht 4 tot 5 maanden voor je AOW-leeftijd moeten krijgen. Hierin staat informatie die nodig is over het aanvragen van een AOW-uitkering. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk van hoe je woont. wanneer je alleen woont ontvang je de AOW voor alleenstaanden. Wanneer je een echtgenoot of een geregistreerd partnerschap hebt dan krijg je minder AOW dan wanneer je alleen had gewoond.

Doorwerken na AOW-leeftijd

Het is in sommige gevallen zo dat een contract beëindigt wordt bij het bereiken van een AOW-leeftijd. Wanneer je doorwerkt na de AOW-leeftijd dan verandert er het een en ander. Zo moet je een nieuw arbeidscontract afsluiten. Daarnaast ben je niet meer verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Wat je wel ontvangt is een AOW. Verder kan je ook ouderdomspensioen krijgen van je werkgever of recht hebben op een ziektewet-uitkering. Wanneer er niets is afgesproken dan zal de werkgever de overeenkomst moeten opzeggen. Dit kan dan zonder het UWV, maar er geldt wel een opzegtermijn van één maand. Je hebt geen recht meer op transitievergoeding wanneer je bent ontslagen op het moment van het bereiken van de AOW-leeftijd. Ook na het bereiken van deze leeftijd is er geen transitievergoeding meer mogelijk. Het recht op het minimumloon wordt wel behouden net zoals het recht op de minimumvakantiebijslag. Werk je door na het bereiken van de AOW-leeftijd dan houdt de werkgever nog steeds loonbelasting in. Het is als werknemer mogelijk om een vermindering van het aantal uren van werk aan te vragen.